Složení členů delegace

 

Česká národní delegace má stanovený počet 12 členů a 12 náhradníků. Po říjnových volbách do krajských zastupitelstev v České republice ale někteří členové české delegace ztratili mandát. Z toho důvodu nyní funguje česká národní delegace v neúplném složení. Nominace nových členů jsou již ve schvalovacím procesu.

 

Členové nominovaní Asociací krajů ČR:

 • Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
 • PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
 • Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

 

Náhradníci nominovaní Asociací krajů ČR:

 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
 • Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje
 • Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje
 • MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

 

Členové nominovaní Svazem měst a obcí ČR:

 • Mgr. Ondřej Benešík, starosta obce Strání
 • MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka statutárního města Pardubice
 • Ing. Dan Jiránek, primátor statutárního města Kladna
 • Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzeň
 • MUDr. Bohuslav Svoboda, primátor hl. města Prahy
 • Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice

 

Náhradníci nominovaní Svazem měst a obcí ČR:

 • Ing. Pavel Branda, PhD., místostarosta obce Rádlo
 • Jana Čermáková, místostarostka Proboštova
 • Ing. Sylva Kováčiková, zastupitelka města Bílovec
 • Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov
 • Ing. Václav Novotný, radní hl. města Prahy
 • Ing. Robert Zeman, místostarosta Prachatic