Kontakty

Ředitel odboru

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. František Cipro ředitel odboru kultury a cestovního ruchu +420236002507 frantisek.cipro@praha.eu

Oddělení

oddělení sekretariátu

Vedoucí oddělení: Bc. Petra Ježková

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Bc. Petra Ježková vedoucí oddělení sekretariátu +420236003272 petra.jezkova@praha.eu
Martina Kluchová referentka ve spisovně +420236002414 martina.kluchova@praha.eu
Ing. Václav Pavlas zakázkář +420236002044 vaclav.pavlas@praha.eu
Ivana Vohralíková referentka kultury, sekretářka +420236002914 ivana.vohralikova@praha.eu

oddělení kultury

Vedoucí oddělení: Zuzana Navrátilová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Kateřina Burešová koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420236003162 katerina.buresova@praha.eu
Ing. Vlasta Čejková ekonomka +420236002709 vlasta.cejkova@praha.eu
Mgr. Patricie Dolanská právnička - partnerství HMP, granty a občanskoprávní oblast +420236002530 patricie.dolanska@praha.eu
Mgr. Bohuslava Fuxová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002602 bohuslava.fuxova@praha.eu
Mgr. Jana Lapáčková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002079 jana.lapackova@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420236002833 radana.liskova@praha.eu
Zuzana Navrátilová vedoucí oddělení kultury +420236002006 zuzana.navratilova@praha.eu
Ing. Michal Panocha koncepční specialista v oblasti kultury +420236002528 michal.panocha@praha.eu
Ing. Marie Peksová specialistka projektů EU +420236002541 marie.peksova@praha.eu
Věra Procházková ekonomka +420236002474 vera.prochazkova@praha.eu
MgA. Marta Slačálková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236003125 marta.slacalkova@praha.eu
PaedDr. Radovan Smolka koncepční specialista v oblasti kultury +420236002241 radovan.smolka@praha.eu
Ing. Michaela Trmalová ekonomka +420236002843 michaela.trmalova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková ekonomka +420236002289 pavla.vintiskova@praha.eu
PaedDr. Zdeňka Žárská koordinátorka v oblasti kultury +420236002055 zdenka.zarska@praha.eu

oddělení cestovního ruchu

Vedoucí oddělení: PhDr. Jana Hudcová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
PhDr. Jana Hudcová vedoucí oddělení cestovního ruchu +420236003133 jana.hudcova@praha.eu
Ing. Iveta Jechová specialistka v oblasti cestovního ruchu +420236004365 iveta.jechova@praha.eu
Mgr. Andrea Skorkovská specialistka v oblasti cestovního ruchu +420236002953 andrea.skorkovska@praha.eu

oddělení zastoupení Prahy v Bruselu

Vedoucí oddělení: Ing. Lucie Čadilová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ing. Lucie Čadilová vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 003222305895 lucie.cadilova@praha.eu
Mgr. Marek Polach specialista v oblasti vztahů s EU - diplomat zastoupení HMP v Bruselu 003222307284 marek.polach@praha.eu

oddělení národnostních menšin a cizinců

Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Hajná

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ilona Fiedlerová referentka národnostních menšin - granty +420236002647 ilona.fiedlerova@praha.eu
Božena Filová romská koordinátorka +420236002468 bozena.filova@praha.eu
Mgr. Jana Hajná vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420236002599 jana.hajna@praha.eu
Mgr. Jan Janoušek specialista integrace cizinců +420236005251 jan.janousek@praha.eu
Oddělení kultury Oddělení cestovního ruchu Pražský dům v Bruselu

Adresář odboru

Adresa

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu
Škodův palác

Jungmannova č. p. 35, č. o. 29
P. O. BOX 800

110 00  Praha 1

Kde nás najdete

Jungmannova 29/35 - Škodův palác